پنج شنبه, 27 مرداد, 1401
THURSDAY, August 18, 2022
درباره ما
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
مروری بر تاریخچه مجموعه فرهنگی ورزشی شهید شیرودی

در سال 1313 نسبت به خریداری زمین ورزشگاه از سوی متولیان امر اقدام گردید و در همان سال فعالیت ورزشی آغاز و در سال 1318 زمین شماره یک افتتاح و 1319 استخر قهرمانی مورد بهره برداری قرار گرفته و پس از سالیان متمادی به ترتیب مکانهای جدید نیز مورد بهره برداری قرار گرفت.

بدیهی است هدف از احداث اماکن ورزشی سرویس دهی مناسب به اقشار مختلف جامعه از رده های مختلف سنی ، برگزاری کلاسهای آموزشی ، برگزاری مسابقات مختلف ورزشی و خدمت رسانی به کلیه افراد و یا سازمانهایی که به نحوی با امر ورزش همسوئی داشته که به طبع هیئتهای ورزشی و فدراسیونهای مربوطه از دیرباز در اولویت ویژه بوده که بتوانند با بهره مندی از امکانات موجود در سطوح مختلف بین المللی نام مقدس ایران اسلامی عزیزمان را پرآوازه سازند.
تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved