دوشنبه, 27 فروردین, 1403
MONDAY, April 15, 2024
درباره ما
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
مروری بر تاریخچه مجموعه فرهنگی ورزشی شهید شیرودی

هدف از احداث اماکن ورزشی سرویس دهی مناسب به اقشار مختلف جامعه از رده های مختلف سنی ، برگزاری کلاسهای آموزشی ، برگزاری مسابقات مختلف ورزشی و خدمت رسانی به کلیه افراد و یا سازمانهایی که به نحوی با امر ورزش همسوئی داشته که به طبع هیئتهای ورزشی و فدراسیونهای مربوطه از دیرباز در اولویت ویژه بوده که بتوانند با بهره مندی از امکانات موجود در سطوح مختلف بین المللی نام مقدس ایران اسلامی عزیزمان را پرآوازه سازند.
تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved