یکشنبه, 03 مهر, 1401
SUNDAY, September 25, 2022
دو شنبه 24 مرداد
بازدید مهندس عاصم یوسفی از نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان
بازدید مهندس عاصم یوسفی از نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان
مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور از نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت توسعه، یکشنبه ۲۳ مرداد مهندس علیرضا عاصم یوسفی در نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان حضور یافته و از غرفه های نظام مهندسی و پایگاه خبری تخصصی "اخبار ساخته ها" بازدید کرد.

گفتنی است مهدی همتی مدیر مجموعه ورزشی شهید شیرودی و مرتضی نوروزی سرپرست حوزه مدیرعامل شرکت توسعه نیز در این بازدید مدیرعامل را همراهی کردند.


تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved