یکشنبه, 19 آذر, 1402
SUNDAY, December 10, 2023
سه شنبه 23 آبان
دیدار رئیس فدراسیون انجمن های ورزش‌های رزمی با مدیر مجموعه فرهنگی ورزشی شهید شیرودی

دیدار رئیس فدراسیون انجمن های ورزش‌های رزمی با مدیر مجموعه فرهنگی ورزشی شهید شیرودی

رئیس فدراسیون انجمن های ورزش‌های رزمی با مدیر مجموعه فرهنگی ورزشی شهید شیرودی دیدار و گفت و گو کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور، امروز سه‌شنبه بیست و سوم آبان 1402 یوسف بهتری رئیس فدراسیون انجمن های ورزش های رزمی با حضور در دفتر مدیریت مجموعه ورزشی شهید شیرودی با محسن خمارلو دیدار کرد.

در ادامه بهتری و خمارلو ضمن بازدید از سالن ورزش های رزمی در مجموعه ورزشی شهید کبکانیان، در خصوص اماکن در اختیار فدراسیون به بحث و تبادل نظر پرداختند.

در این دیدار علی صدیقی دبیر، کلایی مسئول حراست فدراسیون ورزش های رزمی، علیرضا ذوالفقاری معاون ورزشی و نصراله سهرابی سرپرست اداری مالی مجموعه ورزشی شهید شیرودی نیز حضور داشتند.


تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved