چهارشنبه, 28 اردیبهشت, 1401
WEDNESDAY, May 18, 2022
شنبه 24 اردیبهشت
بررسی تکمیل پروژه های ورزشی استان کردستان
بررسی تکمیل پروژه های ورزشی استان کردستان
دیدار نماینده مجلس و مدیر کل ورزش استان کردستان با مهندس عاصم یوسفی

نماینده مردم سنندج،دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی به همراه مدیرکل ورزش و جوانان این استان با حضور در شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور با مهندس علیرضا عاصم یوسفی دیدار کردند.

به گزارش روابط عمومی شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور، امروز شنبه 24 اردیبهشت ماه،"محسن فتحی" نماینده مردم سنندج،دیواندره و کامیاراندر مجلس شورای اسلامی و "حامد جولائی" مدیرکل ورزش و جوانان استان کردستان با حضور در دفتر مهندس علیرضا عاصم یوسفی مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور در خصوص پروژه های ورزشی استان کردستان به خصوص پروژه های دردست اقدام شهر سنندج گفتگو کردند.
در خاتمه مقرر شد با همکاری این شرکت، استان و اداره کل ورزش و جوانان کردستان، موانع پیش روی پيشرفت پروژه ها برطرف شده تا مردم و ورزشکاران استان بتوانند به نحو احسن از اماکن ورزشی استفاده نمایند.


تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved