دوشنبه, 04 تیر, 1403
MONDAY, June 24, 2024
سه شنبه 12 دی
مراسم بزرگداشت سردار دل‌ها حاج قاسم سلیمانی با حضور وزیر ورزش و جواناندر فدراسیون جانبازان و توانیابان روز سه شنبه ۱۲ دی


تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved