جمعه, 07 مهر, 1402
FRIDAY, September 29, 2023
جمعه 14 مرداد
برگزاری مراسم ماه محرم در مجموعه ورزشی شهید شیرودی با حضور دکتر سید رضا صالحی امیری رئیس کمیته ملی المپیک


تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved