دوشنبه, 26 مهر, 1400
MONDAY, October 18, 2021
پیست دو ومیدانی ( ورزشی )
معرفی
اطلاعات تماس
تعرفه
پیست دوومیدانی مجموعه ورزشی شهید شیرودی یکی از بهترین پیست های ایران است که اکثر مسابقات قهرمانی ایران در آن برگزار می شود.

این پیست قدیمی 6خطی سالها برگزار کننده مسابقات مهم ایران بوده است و امروزه هم محلی برای تمرین علاقه مندان است.


تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved