دوشنبه, 27 فروردین, 1403
MONDAY, April 15, 2024
یک شنبه 27 تیر
مراسم افتتاح سالن ۶۰۰۰ نفری شهید، سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی ساری


تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved